NATJEČAJI

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Dokumenti se nalaze ispod teksta.
  1. Odluka o pokretanju postupka javne nabave
  2. Poziv na dostavu ponuda
  3. Odluka o imenovanju članova
  4. Izjava o nekažnjavanju
  5. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
  6. Plan-pracenja-kakvoce-mora-i-skoljkasa-MP-2023
Likomed veterina d.o.o. Brnaze, 02/06/2023