standard-title Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Tvrtka Likomed veterina d.o.o. je među ostalim registrirana za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije. Član smo Hrvatske udruge za DDD te posjedujemo sva potrebna rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva poljoprivrede, za obavljanje registriranih djelatnosti. Odabirom stručnih djelatnika osiguravamo korisniku usluga cjelovit pristup i kvalitetno rješavanje problema. Usluge vršimo odobrenim, ekološki prihvatljivim sredstvima, Bell Laboratories iz SAD-a (vodeći svjetski proizvođač cjelokupnog asortimana za deratizaciju), Bayer-a, te njemačkog PPS-a., na način koji isključuje mogućnost incidenata, bez ometanja poslovanja, s posebnom pažnjom prema imovini korisnika usluga, imajući u vidu posebnost svakog pojedinog objekta.

Pružamo i savjetodavne usluge vezane uz implementaciju HACCP sustava, te izradu HACCP studije u dijelu koji se odnosi na provedbu mjera sanitarne zaštite

IMG_0314

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija je skup različitih mjera koje se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta, razmnožavanja ili ukljanjanja većine mikroorganizama. Dezinfekciju provodimo po sljedećem protokolu, prilagođavajući ga specifičnoj problematici objekta u kojem se dezinfekcija izvršava.

  • MEHANIČKE METODE
  • FIZIKALNE METODE
  • KEMIJSKE METODE

labos1

DEZINSEKCIJA

Zajednički naziv za skup preventivnih i kurativnih mjera koje imaju za cilj smanjenje ili potpuno uništenje populacije štetnih insekata kao rezervoara i vektora zaraznih bolesti, parazita, uzročnika alergijskih reakcija, uznemiravača ili štetnika hrane. 

U obavljanju dezinsekcije koristimo kvalitetne, ekološki prihvatljive preparate renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača.

Od tehnika prilikom primjene pesticida koristimo:

  • prskanje tlačnim ručnim, motornim ili električnim prskalicama
  • orošavanje / raspršivanje / radnih otopina pesticida uređajima za raspršivanje na elektro ili benzinski pogon
  • zamagljivanje pesticida generatorima za toplo ili hladno zamagljivanje
  • zaprašivanje pesticidom u formulaciji prašiva uređajem za zaprašivanje
  • primjena gelova i feromonskih klopki.

dezinsekcija

DERATIZACIJA

Deratizacija je skup mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca, koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici.

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.

Suzbijanje i smanjenje populacije štetnih glodavaca provodimo sljedećim mjerama:

Mehaničkim mjerama:

Pri čemu koristimo Traper ljepila izložena u plastičnim Traper tunelima, uz moguću primjenu feromonskih atraktanata.

Kemijskim mjerama:

Pri čemu rabimo antikoagulante s dodatkom gorke tvari izložene zbog sigurnosnih razloga u plastične deratizacijske kutije.

deratizacija

POSEBAN OSVRT

Posebno smo ponosni na rezultate u suzbijanju štetnika u pršutanama primjenom prirodnih insekticida, a u skladu s načelima HACCP sustava o čemu je napisan i stručni magistarski rad »Primjena sustava HACCP u dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji pršutana« mr Vesne Boban, dr. veterinsrske medicine, direktorice Likomed veterine. Riječ je o rezultatima dugogodišnjeg znanstveno- istraživačkog rada. Obuhvaćene su radnje na suzbijanje svih vrsta štetnika na pršutima. Poseban naglasak je na zaštiti od grinja, sirne muhe i slaninske gagrice. U znanstvenoistraživačkom radu sudjelovala je i prof. dr. sc. Marija Vučemilo s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Rezultati rada produkt su kvalitetne suradnje proizvođaća i veterinarske struke, razmjene znanja i iskustva, o čemu svjedoče i fotogravioje nakon tretmana.

posebanosvrt